Wij genereren uw meerwaarde.​

WAAROM

ONTWIKKELING

Het ontwikkelen van je eigendom is alleen zinvol als er een meerwaarde op de niet-ontwikkelde staat mogelijk is. Indien er voldoende potentieel is, zoeken wij tijdens de ontwikkelingsfase uit hoeveel die meerwaarde precies bedraagt.

Opportuniteitsonderzoek

Met een opportuniteitsonderzoek gaan we na of we door ontwikkeling een meerwaarde op jouw eigendom kunnen realiseren. Als dat zo blijkt te zijn, starten we het ontwikkelingstraject. Zo niet, volgt een passend advies.

1

Marktonderzoek

Elk succesvol nieuwbouwproject start bij een degelijk marktonderzoek. Het is de basis voor het stedenbouwkundig onderzoek. Elke locatie biedt andere mogelijkheden. Luxe-appartementen vragen bijvoorbeeld een andere setting dan budgetappartementen. Het objectief en correct inschatten van een locatie vraagt marktkennis en ervaring die wij jou graag bieden.

Lees Meer De verkoopbaarheid van het te realiseren nieuwbouwproject weerspiegelt zich in de verkoopbaarheid van jouw projectgrond. Als een vastgoedpromotor het commercieel risico laag inschat, zal die meer interesse hebben.

2

Stedenbouwkundig onderzoek

Samen met een stedenbouwkundige en op basis van het marktonderzoek werken we aan een stedenbouwkundig onderzoek. Dat bestaat onder andere uit het uitwerken van een vlekkenplan dat weergeeft waar een bepaald volume gebouwd kan worden. Naast volumes,onderzoeken we ook de behoefte aan wegenis, groen, parkeerplaatsen, etc.

Lees Meer Tijdens het onderzoek verliezen we het te verkopen product, de complexiteit van het project en de daarbijbehorende bouwkosten nooit uit het oog. Die drie facetten hebben een belangrijke invloed op de uiteindelijke waarde van jouw projectgrond.

Als de stedenbouwkundige, de opdrachtgever en wij het onderzoek goedkeuren, bespreken we het met de vergunningverlenende overheid. Vervolgens wordt het binnen de gemeente of de stad verder besproken en werken we verder tot we een informeel akkoord bekomen over wat realiseerbaar is.

3

Gefundeerde waardebepaling

Van zodra de vergunningverlenende overheid het stedenbouwkundig onderzoek informeel goedkeurt, kunnen we een gedetailleerde en gefundeerde waardebepaling van jouw projectgrond uitwerken.

Lees Meer We voorzien elk appartement, huis en/of bouwgrond zo nauwkeurig mogelijk van waarde om precies te achterhalen wat de inkomsten van het project zijn. Nadien maken we een realistische en precieze inschatting van de harde en zachte bouwkosten en voorzien we een marktconforme winstmarge voor de bouwpromotor. Enkel op deze manier kunnen we achterhalen wat de waarde van de projectgrond is en staan we sterk bij de onderhandelingen die volgen bij de verkoop ervan.

We bespreken de waardebepaling in detail met jou zodat je begrijpt waarom dat de waarde is van jouw projectgrond.

4

BEMIDDELING

Wij koppelen jouw eigendom aan de meest geschikte koper. De meest geschikte koper is degene die de beste prijs betaalt voor de projectgrond, maar daarnaast ook over voldoende ervaring en solvabiliteit beschikt.

De juiste koper

Elke vastgoedpromotor of projectontwikkelaar heeft een specialiteit. Sommigen zijn georganiseerd op woningen, anderen op appartementen. Enkelen specialiseren zich in het luxe segment, de meesten richten zich op het midden- of lager segment.

Lees Meer De werking en structuur van de promotor beïnvloeden de kostenstructuur, de manier van calculeren en de risicomarge. Het gebeurt zelden dat twee promotoren exact dezelfde prijs kunnen bieden voor éénzelfde projectgrond. Het is onze specialiteit om te weten welke promotor zich waarop concentreert.

1

Discrete aanpak

Een netwerk is voor bouwpromotoren de belangrijkste bron van projectgronden. Daarom wordt er veel tijd in geïnvesteerd waardoor men vaak ook weet wie waarmee bezig is. Als een vastgoedpromotor weet dat een andere vastgoedpromotor dezelfde projectgrond heeft aangeboden gekregen, heeft dat een negatieve invloed op de onderhandelingen. Waarom zou men de maximale prijs bieden als men weet dat anderen al hebben afgehaakt?

Lees Meer Een discrete aanpak is de beste manier om de waarde van jouw projectgrond zo hoog mogelijk te houden.

2

Marktconforme afspraken

Er zijn zelden mensen die meer dan één keer een projectgrond verkopen. Langs de andere kant zijn er zelden vastgoedpromotoren die maar één keer een projectgrond aankopen. De ervaring van beide partijen tijdens onderhandelingen is niet in evenwicht.

Lees Meer Wat is een aanvaardbare termijn voor het indienen van een vergunning bij een opschortende voorwaarde? Hoelang mag de vergunning op zich laten wachten. Wat is een billijk verschil tussen een verkoop met recht van opstal of zonder? Wij weten welke afspraken gangbaar, nodig of overbodig zijn. Hierdoor kan je met een gerust hart verkopen en ben je nooit benadeeld.

3

Transactie

Alle afspraken die zijn gemaakt, moeten duidelijk in een contract gegoten worden. Er mogen geen afspraken ongevraagd bijkomen, maar er mogen er ook geen ongevraagd weggehaald worden. Door de overeenkomsten zelf op te maken of door ze van zeer dichtbij op te volgen, behouden wij altijd controle.

Lees Meer Wij zorgen ervoor dat je de inhoud van het contract begrijpt zodat je weet wat je tekent.

4

WIE

Vastgoedontwikkeling in Turnhout

Over ons

Jasper Veulemans, zaakvoerder, heeft zijn eerste stappen in de vastgoedwereld gezet in 2016. In 2018 heeft hij met succes zijn erkenningsnummer behaald bij het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars (BIV).

Na 5 jaar ervaring en een netwerk opbouwen bij een gerenomeerd vastgoedkantoor in de Kempen kiest hij ervoor zich volledig toe te leggen op het ontwikkelen en verkopen van projectgronden.

Neem gerust contact op voor meer info.

Missie

De projectgrond van onze opdrachtgever tegen de hoogste prijs verkopen.

Visie

Wij realiseren de hoogste verkoopprijs door ontwikkeling en een sterk professioneel netwerk.
CONTACTEER ONS
Maak een afspraak met JA⎮V

Mail ons

info@ja-v.be

Bel ons

+32 494 277 919